Archive | Отчети и бази данни RSS feed for this section

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Март 2019 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Годишен отчет ЗЕВИ 2019г.

Годишен отчет ЗЕВИ 2019г.

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Февруари 2019 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за четвъртото тримесечие на 2018г., приложения към него и баланс

ОТЧЕТИ ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ БАЛАНС

Прочети Коментарите са изключени!

Годишен отчет

Отчет ЗЕЕ 2018

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Януари 2019 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване за периода от 01.01.2018 – 31.12.2018 г.

Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване за периода от 01.01.2018 – 31.12.2018 г.

Прочети Коментарите са изключени!

БЮДЖЕТ

1.БЮДЖЕТ 2019 2. УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО 3. РЕШЕНИЕ № 34 4. ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ 5. КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 6. НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ_2019 7.Приложение № 1 План-график за разпл. на просроч задълж към ФО-1 от 2019 г. 8.Приложение № 2 Справка за ставки на данъци към ФО-1 от 2019 г. 9.Приложение № 3 Информация за план-сметката по чл 66 от ЗМДТ към ФО-1 от 2019 г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.01.18г.-31.12.18г.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,            В изпълнение на разпоредбите на чл.27 ал. 6 от ЗМСМА и чл.98 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, представям на Ввашето внимания Отчет за дейността на ОбС-Велинград за 2018г. /01.01.2018- 31.12.2018г./             За периода 01.01.2018- [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет на общински дълг за 2018 г. на община Велинград

Община Велинград има сключени следните договори за кредит: Дългосрочен Договор за кредит № 261/27.06.2012г. с Райфайзенбанк (България) ЕАД. Кредита е отпуснат за финансиране (обезпечаване на плащания преди възстановяване на направените разходи от Управляващия орган) на изпълнението на одобрените проекти по Оперативни програми.         Сумата по сключения договор е в размер на 4 370 458 ,00 лв.  Договора [...]

Прочети Коментарите са изключени!