Archive | Общински съвет RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ № 223 /15.10.2019г.

  На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 60, ал. 1 от АПК, във връзка с § 2, ал. 2 от ЗР на ЗИ на ЗМСМА и § 3, ал. 16 от ПМС № 4 от 04.01.2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 67 на Министерски [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 222 /15.10.2019г.

Във връзка с изтичащ на 25.10.2019 г. мандат на избраните при произвеждането на 25.10.2015 г. избори за кметове на територията на община Велинград, произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., насрочени от Президент на Република България с Указ № 163 от 10.07.2019 г., обнародван в Държавен вестник № 56 от 16.072019 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 221 /15.10.2019г.

      Във връзка с изтичащ на 25.10.2019 г. мандат на избраните при произвеждането на 25.10.2015 г. избори за кметове на територията на община Велинград, произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., насрочени от Президент на Република България с Указ № 163 от 10.07.2019 г., обнародван в Държавен вестник № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 220 /15.10.2019г.

          Във връзка с изтичащ на 25.10.2019 г. мандат на избраните при произвеждането на 25.10.2015 г. избори за кметове на територията на община Велинград, произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., насрочени от Президент на Република България с Указ № 163 от 10.07.2019 г., обнародван в Държавен [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 219 /15.10.2019г.

Във връзка с изтичащ на 25.10.2019 г. мандат на избраните при произвеждането на 25.10.2015 г. избори за кметове на територията на община Велинград, произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., насрочени от Президент на Република България с Указ № 163 от 10.07.2019 г., обнародван в Държавен вестник № 56 от 16.072019 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 218 /15.10.2019г.

  Във връзка с изтичащ на 25.10.2019 г. мандат на избраните при произвеждането на 25.10.2015 г. избори за кметове на територията на община Велинград, произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., насрочени от Президент на Република България с Указ № 163 от 10.07.2019 г., обнародван в Държавен вестник № 56 от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 217 /15.10.2019г.

  Във връзка с изтичащ на 25.10.2019 г. мандат на избраните при произвеждането на 25.10.2015 г. избори за кметове на територията на община Велинград, произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., насрочени от Президент на Република България с Указ № 163 от 10.07.2019 г., обнародван в Държавен вестник № 56 от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 216 /15.10.2019г.

Във връзка с изтичащ на 25.10.2019 г. мандат на избраните при произвеждането на 25.10.2015 г. избори за кметове на територията на община Велинград, произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., насрочени от Президент на Република България с Указ № 163 от 10.07.2019 г., обнародван в Държавен вестник № 56 от 16.072019 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 215 /15.10.2019г.

Във връзка с изтичащ на 25.10.2019 г. мандат на избраните при произвеждането на 25.10.2015 г. избори за кметове на територията на община Велинград, произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., насрочени от Президент на Република България с Указ № 163 от 10.07.2019 г., обнародван в Държавен вестник № 56 от 16.072019 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-10-15

ДНЕВЕН РЕД: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на община Велинград; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 215 Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Драгиново; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 216  Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Грашево; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 217 Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство Кръстава; Докл.Т.Янков РЕШЕНИЕ № 218 Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет [...]

Прочети Коментарите са изключени!