Archive | Решения RSS feed for this section

РЕШЕНИЕ № 149/30.05.2019г.

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и ал.3 от ЗОС и предвид разпоредбата чл. 60, ал.1 от АПК и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 148/30.05.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.60, ал.1 от АПК  и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: 1.Дарява за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 147/30.05.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б от ЗУТ, чл. 125 от ЗУТ и след проведеното гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: 1.Разрешава [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 146/30.05.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б от ЗУТ, чл. 125 от ЗУТ и след проведеното гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: 1.Разрешава [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 145/30.05.2019г.

На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.2, т.1  и т.2 от ЗУТ, чл.208 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 144/30.05.2019г.

На основание чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11, чл.27 и чл.44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.З от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ и чл.134, ал.2, т.1  и т.2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 143/30.05.2019г.

На основание чл.21, ал.(1), т. 8 и т.11, чл.27  и чл.44, ал.(2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл. 131, ал. 1 и 2   от ЗУТ  и чл.134 , ал.2 , т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 142/30.05.2019г.

На основание чл. 21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, 124б и чл. 125 от ЗУТ  и след проведеното гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: 1.Разрешава изработване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 141/30.05.2019г.

На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.124а, ал.(1) от ЗУТ, чл.134, ал.(1), т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ, становище на главен архитект и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 0 23 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 140/30.05.2019г.

На основание чл.21, ал. (1), т.8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.8, ал.(1) от ЗОС и &4, ал.5, т.6 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016 и &4, ал.2 от ЗКИР и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 22 0 0 22 29 [...]

Прочети Коментарите са изключени!