Archive | Информационен бюлетин RSS feed for this section

Галерия от Тържествено заседание на Общински съвет Велинград, проведено на12.11.2015г.

Прочети Коментарите са изключени!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ 110 – ГОДИШНИНАТА НА ОНЧ ” СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1905” Уважаема г-жо Чорбаджиева, Уважаеми дами и господа, членове на Читалищното Настоятелство, Уважаеми дейци на културата, Отправям своите искрени благопожелания по случай 110-годишнината на ОНЧ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1905”! 110 години ОНЧ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1905” е културно светилище, пазител на българската духовност и школа [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТ НА ОБЩИНА И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА ПОЛОЖИХА КЛЕТВА

. . . ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТ НА ОБЩИНА И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА ПОЛОЖИХА КЛЕТВА НОВИЯТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ВЕЛИНГРАД Е ИНЖ.БЕЛЬО МАНДРАДЖИЕВ       Общински съвет-Велинград проведе тържествено заседание (12.11.2015г. на основание ЗАПОВЕД №ПО-224/04.11.15г. на Областния управител г-н Трендафил Величков), на което клетва положиха новоизбраният Кмет на Община Велинград д-р Костадин Коев, общинските съветници и [...]

Прочети Коментарите са изключени!