Archive | December, 2008

РЕШЕНИЕ №511

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №510

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.63 и чл.67 от ЗС, чл.6, ал.1 и ал.3, чл.8, ал.1, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №509

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.3, ал.2 от ЗОС, чл.23, ал.3 от [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №508

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №507

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.132 от Наредба №1 за класифицирането, научно-техническото обработване, съхраняването и използването [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №506

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                   На основание чл.41 от Закон за защита при бедствия, Решение №392 на МС от 20 юни 2008г., [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №505

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.44 от КТД между МОН и Синдикатите от 30.06.08г., Наредбата [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №504

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                   На основание чл.59-61 от ЗМСМА  и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №502

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                 На основание чл.59-61 от ЗМСМА  и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №502

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.08г. с протокол №17.                                                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments