Archive | March, 2009

Сесия 2009-03-06

1.Обсъждане проблемите и бъдещето на „Стройком“ ЕООД гр.Велинград и вземане на конкретни  решения. РЕШЕНИЕ №83 , РЕШЕНИЕ №84, РЕШЕНИЕ №85,  РЕШЕНИЕ №86  

Прочети 0 Comments