Archive | September, 2009

РЕШЕНИЕ №342

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.42, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното гласуване с [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №341

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 24 0 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №340

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29 Общински [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №339

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №338

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №337

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №336

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.          На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 24 0 0 24 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №335

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.         На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 24 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №334

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.3, ал.2 от ЗОС, чл.23, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, във връзка с §7 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №333

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.09.09г. с протокол №16.         На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 и §8 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ [...]

Прочети 0 Comments