Archive | September, 2009

РЕШЕНИЕ №412

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.09.08г. с протокол №13. На основание  чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66, ал.1, т.4 от Правилника за организация и дейността на ОбС-Велинград; чл.11, ал.1 и чл.37, ал.4, т.1 и по смисъла на чл.38, ал.2 от ЗОС, по смисъла на чл.33 от ЗС, [...]

Прочети 0 Comments