Archive | October, 2009

РЕШЕНИЕ №406

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал.4 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 22 0 0 22 29 Общински съвет [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №405

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18. На основание чл.92 от Кодекс за социално осигуряване, във връзка с внесено искане от законен представител Ангелина Богданова Върбанова и  след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 23 0 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №404

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 19 0 4 23 29 Общински съвет [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №403

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №402

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №401

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №400

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №399

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община велинград и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №398

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.                                                          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №396

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.                                                           На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС [...]

Прочети 0 Comments