Archive | October, 2009

РЕШЕНИЕ №395

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.                                                          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.24, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №394

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.                                                         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №393

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.                                                         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №392

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.                                                     На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС и  след [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №391

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.                                                         На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №390

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.                                                        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.42, ал.1, чл.41, ал.2 [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №389

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.                                                          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОС, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №388

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.                                                       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с  чл.41, ал.2 от ЗОС и [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №387

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.                                                        На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №386

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.10.09г. с протокол №18.                                                          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 [...]

Прочети 0 Comments