Archive | October, 2010

РЕШЕНИЕ №243

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Одобряване на тръжна цена за УПИ ХХІХ-ИВС в кв.29 на с.Юндола. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №45/25.02.10г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №242

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Одобряване на тръжна цена за УПИ ХХХVІІІ-ИВС в кв.29 на с.Юндола. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №45/25.02.10г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №241

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Одобряване на тръжна цена за УПИ ХХХVІІ-ИВС в кв.29 на с.Юндола. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №45/25.02.10г. на ОбС – Велинград и след [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №240

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Одобряване на тръжна цена за УПИ ХХХІІІ-ИВС в кв.29 на с.Юндола. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №45/25.02.10г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №239

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Одобряване на тръжна цена за УПИ ХХХІІ-ИВС в кв.29 на с.Юндола. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №45/25.02.10г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №238

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Одобряване на тръжна цена за УПИ ХХХІ-ИВС в кв.29 на с.Юндола. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №45/25.02.10г. на ОбС – Велинград и след [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №237

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Одобряване на тръжна цена за УПИ ХХХ-ИВС в кв.29 на с.Юндола. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №45/25.02.10г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №236

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Одобряване на оценка за ОПС в УПИ №ХХХІІІ-1078, кв.53 на гр.Сърница. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №235

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Одобряване оценка за учредяване право на строеж на 3бр.гаражи в кв.224 на гр.Велинград. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на Решение №209/30.09.2010г. на ОбС – Велинград и след проведеното [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №234

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15. ОТНОСНО: Одобряване на оценка за ОПС в УПИ №ХV-общ. в кв.22 на с.Света Петка. На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments