Archive | November, 2010

РЕШЕНИЕ №254

         От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 15.11.2010г. с протокол №16. ОТНОСНО: Избор на Кмет на Кметство Света Петка. На основание чл.42, ал.5 от ЗМСМА, във връзка с Решение №300/18.10.2010г. на Общинска избирателна комисия, писмо на ОИК с изх.№4/05.11.10г. и след проведеното гласуване Брой гласове “за” Брой гласове [...]

Прочети 0 Comments