Archive | March, 2011

Сесия 2011-03-22

ДНЕВЕН РЕД: Разглеждане на Решение №37/24.02.11г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмета на Община Велинград и Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №62 Разглеждане на Решение №55/24.02.11г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. РЕШЕНИЕ №63 Определяне преимуществен показател за [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №64

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.03.2011г. с протокол №5. ОТНОСНО: Определяне преимуществен показател за ползване на моторно превозно средство  от ОУ «Васил Левски» с.Кръстава.          На основание чл.17, ал.1, т.1 и т.3 от ЗМСМА, приемно-предавателен протокол от 10.03.2011г. между Община Твърдица и Община Велинград, относно моторно превозно средство марка „Ситроен”, [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №63

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.03.2011г. с протокол №5. ОТНОСНО: Разглеждане на Решение №55/24.02.11г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област.          На основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой [...]

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №62

         От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 22.03.2011г. с протокол №5. ОТНОСНО: Разглеждане на Решение №37/24.02.11г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмета на Община Велинград и Областен управител на Пазарджишка област.          На основание чл.45, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и [...]

Прочети 0 Comments