Archive | November, 2011

РЕШЕНИЕ №1

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 11.11.2011г. с протокол №2.      ОТНОСНО: Избор на Председател на ОбС.          На  основание чл.24, ал.1 от ЗМСМА, протокол на временна комисия по избора  и след проведено тайно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински [...]

Прочети 0 Comments