Archive | January, 2012

Сесия 2012-01-13

ДНЕВЕН РЕД 13.01 Изменение на Решение № 11/05.12.2011 г., взето с Протокол № 3, относно избор на постоянни комисии към ОбС Велинград. РЕШЕНИЕ №1 Избор на ВрИД Кмет на Кметство Кръстава, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №2 Обсъждане  финансовото състояние на “ВКТВ” ЕООД гр. Велинград и отговорността на управителя във връзка с него, както и избор на ВрИД Управител [...]

Прочети Коментарите са изключени!