Archive | September, 2013

РЕШЕНИЕ № 268

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с молба вх.№028-01-527/15.05.2013г. от „Делектра” ЕООД, Решение №153/15.07.2013г. за прекратяване действието на разрешително №003508/19.01.2005г. за водовземане на повърхностен обект – язовир „Батак” на „Фродексим” ООД и издадено Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №01440022/30.07.2013г. на „Делектра” ЕООД – София и предложен проект на споразумение, след [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 266

На основание чл.21 , ал.1,т.8 , т.23 , т.24 и ал.2 от ЗМСМА ; във  връзка с чл.197 ал.1 и ал.2 във връзка с чл.208  от ЗУТ; Във връзка ОГРОМНИЯ ОБЩЕСТВЕН ОТЗВУК след поредица статии в медии(в.”Темпо”, в.”Арх-АРТ борса”, в.”Дума”) и проведено ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ с гражданите на Велинград на темата за бъдещето на недовършената сграда, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 265

На основание организиране на учебната 2013/2014г. и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.2, ал.8, чл.11 и чл.11”а” от Наредба №7/2000г. на МОН, след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 21 0 0 21 29             Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №264

     На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Закона за ДБ на Република България за 2013, РМС-№ 327 / 25.04.2012г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности  през 2013г. и Решение № 20 /10.01.2013г [...]

Прочети Коментарите са изключени!

5 години СПА столица – грандиозно събитие

     С грандиозно шоу Велинград ще отбележи своя 5- годишен юбилей от обявяването ни за СПА столица. Припомняме Велинград е СПА столица на България от 2005 година. Получихме приза за СПА столица на Балканите на 17-ти декември 2008-ма година. Той бе връчен на кмета на Община Велинград на официална церемония на 7-ми юли 2009 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №267

На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.24 от ЗМСМА и след проведеното о гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 17 0 0 17 29             Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И:             Задължава Кмета на Община Велинград в срок до [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Още един футболен отбор във Велинград

    Футболната карта на Велиград се обогати с още един клуб. С решение на Окръжен съд – Пазарджик на 21 август официално бе регистриран ФК „ПГГС Христо Ботев”, съобщава velsport24.com.      Новият клуб е създаден по идея на преподаватели от Професионалната гимназия по горско стопанство „Христо Ботев” – Велинград. За председател на новоучреденото [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Образователният министър Анелия Клисарова във Велинград

     Министърът на образованието проф. д-р Анелия Клисарова посети Велинград вчера. Във велинградския хотел “Свети Спас” се проведе среща на министър Клисарова с началниците на регионалните инспекторати по образование от цялата страна.     Ежегодната среща цели да запознае държавното управление с напредъка и проблемите на образователната система у нас. На редовното изнесено заседание [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 1134

ЗАПОВЕД № 1134 тук.

Прочети Коментарите са изключени!