Archive | March, 2014

ЗАПОВЕД №243/28.02.2014 година

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.94 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, във връзка с Решение №38/30.01.2014 година на ОбС- Велинград   Н А Р Е Ж Д А М :   1.На 25.03.2014 година от 10:30 часа в гр.Велинград в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2014-03-04

Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Определяне на сградите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. РЕШЕНИЕ №83 Докл.:Н.Велчева, Ф.Ангелов Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост. РЕШЕНИЕ №84 Докл.:М.Белухова, инж.-юрист Ст.Кърпачева Учредяване на отстъпено право на строеж за изграждане на многофункционална спортна площадка върху петно №1 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Повишаване квалификацията на служителите и подпомагане устойчивото развитие в Община Велинград с помощта на надграждащи обучения

1. Публична покана тук. 2. Документация тук. 3. Протокол комисия тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Тържествено община Велинград отбеляза 3-ти март

    По традиция кмета на община Велинград Иван Лебанов и неговия екип поднесоха венец на паметника пред „Парк Освободите“ на 2-ри март, за да почетат паметта на загиналите в Руско-турската освободителна война войни. Венци и цветя поднесох и политическите партии, културни институции, училища и граждани. Честването на празника продължи на 3-ти март на пл. [...]

Прочети Коментарите са изключени!