Archive | June, 2014

Обявява конкурс за длъжността: „ Фелдшер ЗЖ „

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Обявява конкурс за длъжността: „ Фелдшер ЗЖ „ По проект „ ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ „ По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001 -5.2.12 „ Да не изоставим нито едно дете” Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, който се осъществява в рамките на сключен договор за БФП BG [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявява конкурс за длъжността: „ Медицинска сестра ЦНСТ „

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Обявява конкурс за длъжността: „ Медицинска сестра ЦНСТ „ По проект „ ШАНС ЗА ВСЯКО ДЕТЕ „ По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001 -5.2.12 „ Да не изоставим нито едно дете” Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, който се осъществява в рамките на сключен договор за БФП [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Декларации във връзка с Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

1. Изтегли тук. 2. Изтегли тук. 3. Изтегли тук. 4. Изтегли тук. 5. Изтегли тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Изготвяне на работни проекти по следните обособени позиции

Обособена позиция 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и енергоспестяващо осветление. Обособена позиция 2 : „Ремонт, реконструкция и обновяване на полудневна детска градина към СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Обособена позиция 3 : „Изграждане на дневен център за възрастни хора.” 1. Обявление тук. 2. Решение тук. 3. Образци тук. 4. Документация тук и тук. 5. Разяснение  1 тук. 6. Разяснение 2 тук. 7. Разяснение  3 тук. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Велинградски празници на културата 2014 – 17 дни – еуфория, традиции и иновации

Тазгодишните велинградски празници на културата ще бъдат истинска еуфория за велинградчани и гостите на града ни. В рамките на няколко месеца община Велинград съвместно с консултативен       съвет „Младеж“, „Авангард концерт“, Българска асоциация на независими аниматори и всички състави от общината работят по грандиозни спектакли за всички любители на веселието и празника. Изцяло външен концерт – [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание , което ще се проведе на 26.06.2014г. /четвъртък/ от 09,30ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Актуализация на Общинския бюджет за 2014г. Докл.:К.Йовчева, Ф.Ангелов Ползване на банков кредит, съгласно подписан Договор за Дългосрочен револвиращ банков кредит д „Райфайзенбанк България” за финансиране на изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Поезия, музика и „Звънче“ в Беларус

      Кмета на Община Велинград Иван Лебанов посети град Малодечно в  Република Беларус. Визитата му бе по повод покана от руска страна за участие в Национален конкурс „Поезия и песни“. Заедно с градоначалника пътуваха и зам.-кмета Георги Янчев и изпълнителката от ДЮВИШ „Звънче“ Христина Влахова. Кмета на община Велинград благодари на руската страна [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Tуристическия данък за месеците от януари до май

Tуристическия данък 2014г. ИМЕ НА ОБЕКТ/ФИРМА I  ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ X XI XII ОБЩО БЛЦ КАМЕНА 2020,00 856,00 1144,00 1316,00 2316,76 7652,76 ХОТЕЛ ДВОРЕЦА   /  ДВОРЕЦА ООД 1593,00 1099,50 1068,00 1158,00 1116,00 6034,50 БАЗА ЗА ОТДИХ “ОРФЕЙ” 862,80 844,80 1309,20 810,60 1693,20 5520,60 НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РБ 1157,60 1336,00 1064,80 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Премиум рали София — Свети Влас преминава през Велинград

         Премиум рали София – Св. Влас 2014 ще премине през Велинград в тазгодишното си издание. Мероприятието на четири гуми успешно съчетава представянето на модерни автомобили с опознаването на различни дестинации и парти събития в цялата страна. В ралито участват 40 отбора с различни атракциони по пътя си. Велинград ще посрещне автомобилистите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед

Заповед тук.

Прочети Коментарите са изключени!