Archive | September, 2014

Кметът на Община Велинград в Аржентина

        Кметът на Община Велинград Иван Лебанов заминава на посещение в Аржентина. Поводът за визитата е покана от домакините за евентуално побратимяване с град Мендоса. Домакините поемат всички разноски на градоначалника, като имат желание от близо да се запознаят с културата на България и в частност Велинград, с неговите природни дадености и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 25.09.2014г. /четвъртък/ от 09,30ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м.април 2014г.-м.юни 2014г. Докл.:Я.Петрова Разкриване на Център за настаняване от семеен тип /ЦНДТ/ с капацитет 24 потребители от 01.08.2015г. Докл.:Н.Стефанова Даване съгласие за запазване на услугите в „Звено [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Екипът по проект „Шанс за всяко дете” и персонала на ЦНСТ, новоразкритата социална услуга по проекта, успешно стартира настаняването на потребители

      Проект „Шанс за всяко дете”, договор BG051PO001-5.2.12-0043-C0001, по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, се осъществява чрез Агенция за социално подпомагане и е  съфинансиран от европейския социален фонд, чрез оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.        Проекта стартира от 07.05.2014г. като със [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Кампания „Познавате ли риска си от остеопороза?“

Кампания „Познавате ли риска си от остеопороза?“

Място: Община ВЕЛИНГРАД  Дата: 08.09.2014 В рамките на националната инициатива „Познавате ли риска си от остеопороза?“, организирана от Асоциация „Жени без остеопороза“, в гр. Велинград на 08 септември 2014 г. с любезното съдействие на Община ВЕЛИНГРАД се проведе кампания за определяне на личния риск от остеопороза и скринингово изследване на костната плътност. По време на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

XII ФЕСТИВАЛ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ДАТА: 19 СЕПТЕМВРИ2014 г. (ПЕТЪК) ЧАС: 9.30 ч.             МЯСТО:ГОЛЯМАТА ЗАЛА НА ОБЩИНАТА

Прочети Коментарите са изключени!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

   Първият учебен ден е празник на духа, надеждата и вярата в новия ден, в светлото бъдеще. Ден, изпълнен с вълнение, емоции и удивление от срещата с нови приятели,  учители, пътешествия и книги. Онзи ден на  нашите спомени – за първия учител,  първия клас, първия учебен час.     Днес най-много се вълнуват първокласниците, чуващи за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

        На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Община Велинград съобщават на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) на Община Велинград, се организира: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на Община Велинград и Екологична оценка (ЕО)       Графичните  и текстови материали може да [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Работна среща

Работна среща

На 10.09.2014г кметът И.Лебанов проведе работна среща с проф.Фурнаджиев от НСА. На срещата присъстваха и зам.-кмета Атанаска Хрисчева, главният архитект Тодор Енев и Муглена Гунчева-инспектор към отдел „Инвестиции,строителство и инфраструктура“ към Община Велинград.Те обсъдиха идеийния проект на проф.Фурнаджиев по линия на Оперативна програма „Регионално развитие“ за изграждане на Център за атракция и спорт в гр. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

Обявление тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

Обявление тук.

Прочети Коментарите са изключени!