Archive | February, 2015

Програма 3 март

Прочети Коментарите са изключени!

С песни, танци и наздравица Велинград отбеляза Сирни Заговезни

    В неделя, на 22.02.2015г., се отбеляза празника Сирни Заговезни. На този ден, седем седмици преди Великден по-младите вземат прошка от по-старите, деца от родители и всеки, който иска да му се прости. По традиция, на този празник се запалва голям огън, наречен Гаганица и всички от малко до голямо чернят лицата си за здраве. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

142 години от обесването на Васил Левски

      Има дни, в които отбелязваме годишнина от победи, край на воини и събития, свързани с националното ни обединение. Има, дни, в които думите са по-безсилни от всякога- тогава свеждаме глави и отдаваме необходимата почит на заслужилите герои. Такъв е денят – 19 февруари, в които отбелязваме 142 години от обесването на Васил Левски. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от мин. вода на Екотехсист ООД-Велинград

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от мин. вода на  Екотехсист ООД-Велинград тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от мин. вода на Арена хотелс ЕООД-София

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от мин. вода на  Арена хотелс ЕООД-София тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от мин. вода на ЕТ Тора-Тодор Ямаков-Велинград

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от мин. вода на  ЕТ Тора-Тодор Ямаков-Велинград тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от мин. вода на Маргарита ООД-Велинград

Съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от мин. вода на  Маргарита ООД-Велинград тук.

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящи избори за общински съветници и кметове през есента на 2015г.

О Б Щ И Н А       В Е Л И Н Г Р А Д      ОТНОСНО: Предстоящи избори за общински съветници и кметове през есента на 2015г. и във връзка с писмо № 91-00-14 от 02.02.2015г на ГД”ГРАО”        Община Велинград уведомява гражданите, които са живели или работили [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД СХЕМА

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Общ устройствен план на Община Велинград / окончателен проект/ тук. Доклад за оценка на съвместимостта на “Общ устройствен план на Община Велинград” тук.            

Прочети Коментарите са изключени!