Archive | May, 2015

Примерна форма за професионална биография (CV)

Примерна форма за професионална биография (CV) тук.

Прочети Коментарите са изключени!

МЕДИАТОР В УСЛУГАТА „ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА РАВЕН СТАРТ В УЧИЛИЩЕ” ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ „РАЗВИТИЕ” – ВЕЛИНГРАД”

ПРИЛОЖЕНИЕ A Задание за работа и обхват на услугите   МЕДИАТОР В УСЛУГАТА „ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА РАВЕН СТАРТ В УЧИЛИЩЕ” ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ „РАЗВИТИЕ” – ВЕЛИНГРАД”       І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Проект за социално включване – Заем 7612 BG от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПЕДАГОГ В УСЛУГАТА „ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА РАВЕН СТАРТ В УЧИЛИЩЕ” ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ „РАЗВИТИЕ” – ВЕЛИНГРАД”

ПРИЛОЖЕНИЕ A Задание за работа и обхват на услугите   ПЕДАГОГ В УСЛУГАТА „ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА РАВЕН СТАРТ В УЧИЛИЩЕ” ПО ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ „РАЗВИТИЕ” – ВЕЛИНГРАД”     І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Проект за социално включване – Заем 7612 BG от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Поздравителен адрес

Прочети Коментарите са изключени!

Кметът Иван Лебанов поздрави учениците от начален курс към Помощно училище „Драган Манчов“-Велинград

      С настъпване на края на учебната година ръководството и учениците на Помощно училище „Драган Манчов“ организираха  тематично приказно тържественo за закриване на учебната 2014-2015г. Гости на празника бяха кмета на община Велинград Иван Лебанов, зам.-кмета Георги Янчев, и всички родители на талантливите възпитаници на ПУ „Драган Манчов“.      Развълнувани, весели и усмихнати учениците рецитираха [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Благотворителен концерт под патронажа на кмета на Община Велинград Иван Лебанов

    За първа година кметът на Oбщина Велинград Иван Лебанов и неговото ръководство организират благотворителен концерт в помощ на деца с онкологични проблеми и семейства и двойки с репродуктивни проблеми. Амбицията състояла се на 19 май на площад „ Николай Гяуров” успя да събере много граждани и гости на СПА столицата на Балканите.  Набраните средства [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 28.05.2015г. /четвъртък/ от 09,30ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Разглеждане на Решение №149/30.04.15г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград. Докл.:Д.Кехайова Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост-кв.551 на гр.Велинград, кв.7А на с.Юндола, кв.3444 на гр.Велинград, ливада [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 25.05.2015г. /понеделник/ от 16,00 часав малката заседателна зала на Община Велинград – етаж ІІ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     Д Н Е В Е Н   Р Е Д : ПУП – ЧИ на ПР /изменение на уличната регулация/ на с.Горна Дъбева, с.Биркова и с.Враненци всичките в Община Велинград. Докл.:инж.И.Николов                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                                                                                                       /Д.Кехайова/

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

     На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13г, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през2015 г., в част .В част „Придобиване на имоти”  . По реда на чл.73, ал.5 от Закона за горите: поземлен имот [...]

Прочети Коментарите са изключени!

24 май Ден на славянската писменост и култура   10:50 ч.- Парад дефиле на Духов оркестър с мажоретен състав „Димитър Мечев“ и представителни групи от училищата. От сградата на Общината до пл. „Николай Гяуров“ Празничен концерт на пл. „Николай Гяуров“ 11:00 ч. – Представителен младежки духов оркестър с мажоретен състав „Димитър Мечев“ и Градски смесен [...]

Прочети Коментарите са изключени!