Archive | February, 2017

РЕШЕНИЕ № 9 /26.01.2017г.

На основание  чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.68, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация  и  след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29             Общински съвет [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 8 /26.01.2017г.

На основание  чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Наредба за безплатно и униформено облекло, чл.68, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация  и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 7 /26.01.2017г.

На основание  чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.9 от Закона за общинския дълг, относно приемане годишен отчет за общински сълг поет от Община Велинград през 2016г., чл.68, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация  и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 6 /26.01.2017г.

На основание  чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.68, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация  и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29             Общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 5 /26.01.2017г.

               На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал1, т.6 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за2017 г., ПМС за изпълнение на ЗДБРБ за2017 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 4 /26.01.2017г.

На основание  чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.66, ал.1, т.3, чл.98, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация,  след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 26 0 0 26 29             Общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!