Archive | March, 2018

Обявление

               На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 256/26.02.2018 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :               Изработване на ПУП-схема  трасе обект „Външно електрозахранване за УПИ ХLІІ-961, кв.65 по план на с.Драгиново, Община Велинград.               Целта на разработката е определяне на трасе на подземен електропровод от съществуващо [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерски съвет „ПАМИ 2“ ООД с адрес: гр. София, кв. Владая, ул. „Китен„ №19   СЪОБЩАВА [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

   На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1234/12.09.2017г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация на УПИ № VI-3124-„За комунално битови услуги”, кв.134 по плана на гр.Велинград.      С проекта за частично изменение на плана за регулация, дворищната регулация се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерски съвет Кмета на Община Велинград   СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОбС-ВЕЛИНГРАД И КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ВЗЕХА УЧАСТИЕ В XXXI ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЙ-ГОЛЯМАТА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ У НАС

      Председателят на ОбС-Велинград инж.Бельо Мандраджиев и Кметът д-р Костадин Коев взеха участие в 31-то Общо събрание на Националното сдружение на общините в България /София, 28.02.2018г./. Президентът на Република България Румен Радев, който  бе почетен гост на тържествената сесия при откриването, подчерта ефективността  на Сдружението на общините като организация, която събира в себе [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

   На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 265/01.03.2018г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ № V-2763, кв.167 по плана на гр.Велинград.       С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната и дворищната регулация [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

   На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 266/01.03.2018г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ № IV-2555-„За услуги”, кв.354 по плана на гр.Велинград.       С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната и дворищната [...]

Прочети Коментарите са изключени!