Archive | 2019

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА 2019- 2020 ГОДИНА  Уважаеми ученици, учители и  директори,  Уважаеми родители,         От името на Общински съвет-Велинград и лично от мое име най-сърдечно Ви поздравявам с откриването на новата учебна 2019-2020г.! Нека тя бъде изпълнена с идеали, въображение, усилия, постижения и приятелства! Предстои Ви да следвате, да мислите, да [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ 2019

    По традиция ОбС-Велинград почисти парка около скейт – площадката на “Вельова баня”.

Прочети Коментарите са изключени!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО ПОВОД 110 ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО  НА МУЗЕЙНОТО ДЕЛО В ЧЕПИНСКИЯ КРАЙ И УЧРЕДЯВАНЕТО НА ПЪРВИЯ МУЗЕЙ В РОДОПИТЕ – АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ В С.КАМЕНИЦА   УВАЖАЕМА Г-ЖО ВЕЛЕВА,                           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА МУЗЕЙНИ СПЕЦИАЛИСТИ,                                                                                        ОТДАЛИ ЖИВОТА СИ НА МУЗЕЙНОТО ДЕЛО,      Най-сърдечно Ви поздравявам с юбилейното честване по случай 110 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЕЛИКИЯ БАС НИКОЛАЙ ГЯУРОВ

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Август 2019 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Избирателни списъци

Избирателни списъци

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 19.09.2019 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е         ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.2019г. – 31.07.2019г.  включително.- докл.: инж.Али Мареков Председател ОбС-Велинград Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2018г. -Докл. В. Благова- Дамова и К. Йовчева [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 178/24.07.2019 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава:          Изработване на ПУП за промяна предназначението на имот 10450.6.202 от „нива” – в „За промишлена дейност – производство, търговия и услуги”. Ще се образува един нов урегулиран поземлен имот УПИ CCII- [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 1219

З  А  П  О  В  Е  Д № 1219 гр. Велинград,  02.09.2019 г.             На основание чл. 183, ал. 3 от Изборен кодекс, чл. 398 от Изборен кодекс, чл. 182 от ИК, чл. 168, ал. 2 и 3 от ИК във връзка с чл. 184 и чл. 175 от ИК, връзка с чл. 181 от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Покана за консултации за състав на секционни избирателни комисии

ДО: ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ И ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИТЕ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ, ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ за сформиране състава на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, [...]

Прочети Коментарите са изключени!