РЕШЕНИЕ №386

ОТНОСНО: Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2012г тук.

Все още няма коментари.

Leave a Reply