ЗЕЛЕНА АКАДЕМИЯ

Уважаеми господа,

Имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в ЗЕЛЕНА АКАДЕМИЯ, която ще се проведе на 01.12.2012 г. от 10 часа на територията на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ в гр. Велинград.

Инициативата „ЗЕЛЕНА АКАДЕМИЯ“ се организира от Службата за съвети в областта на биологичните ресурси (БИОРЕС) на Лесотехнически университет с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

АКАДЕМИЯТА се организира със съдействието на Министерство на земеделието и храните на Република България.

Целите на ЗЕЛЕНАТА АКАДЕМИЯ са:

  • Създаване на условия и среда за директен контакт между академичните среди, професионалистите от практиката и администрацията, бизнеса и местната общественост
  • Трансфер на знания и технологии с оглед повишаване информираността на обществото по отношение на управлението и устойчивото използване на биологичните ресурси.

Тематичен обхват:

  • Гори, горски продукти и услуги
  • Околна среда и биоразнообразие
  • Планинско земеделие и животновъдство
  • Дом и градина
  • Храни и здраве

В рамките на Зелената академия ще бъдат представени презентации по горепосочените тематики, както и ще бъде организирано изложение, на което изложителите могат да представят своята дейност и продукти. За 2013 година се предвижда провеждане на ЗЕЛЕНА АКАДЕМИЯ и в други райони на страната.

В Зелената академия ще вземат участие представители на образователни институции, научни институти, държавна и общинска администрация, неправителствени организации, професионални асоциации, частен бизнес, местна общественост.

Вие можете да представите своята дейност или продукти в рамките на макък щанд на открито или на закрито. Също така можете да направите презентация в рамките на 30 минути, която ще бъде включена в програмата на мероприятието.

При проявен интерес от Ваша страна към организираното от нас мероприятие, моля да потвърдите Вашето участие на следния електронен адрес: rtomov@yahoo.com

Допълнителна информация можете да получите от проф. Румен Томов, заместник ректор по научна и приложна дейност, на телефон 0888 686 200.

Участието е безплатно.

РЕКТОР:

ПРОФ. ВЕСЕЛИН БРЕЗИН

Все още няма коментари.

Leave a Reply