Започва изпълнението на проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК съоражения в селата Биркова, Враненци и Горна Дъбева“

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ

30.11.2012Г. 

 

Започва изпълнението на проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК съоражения в селата Биркова, Враненци и Горна Дъбева“

На 30.11.2012г. от 11.00 часа в с. Биркова бе направена първата копка по проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК съоражения в селата Биркова, Враненци и Горна Дъбева“. Стойността на на проекта е 2 884 000 лв. без ДДС. Предвидено е проектът да бъде изпълнен за срок от 2 месеца.

Кметът на община Велинград Иван Лебанов подчерта, че усилията му са насочени към подобряване на качеството на живот не само на жителите на Велинград, но и на територията на цялата община. Той допълни: „Въпреки дългото обжалване на обществената поръчка вече сме на прага на изпълнението на проекта. Избраната фирмата-изпълнител „Газстроймонтаж“ ЕООД е една от най-сериозните в бранша. Сигурен съм, че те ще се справят с изпълнението на проекта.“

След това г-н Лебанов заедно с представители на фирмата-изпълнител „Газстроймонтаж“ ЕООД и на фирматапо строителния надзор „Трансконсулт“ ООД направиха символичната първа копка на обекта.

Предвижда се проектът да се извърши на 3 етапа:

            1. Етап -  Реконструкция на съществуващ  довеждащ водопровод от водохващане в село Чолакова до село Биркова; изграждане на нов водопровод от пречиствателна станция с.Биркова до водоем с.Враненци; изграждане на нов водопровод от водоем с.Враненци до водоем с.Горна Дъбева; изграждане на резервоар с вместимост 80 куб.м.

           2. Етап –  Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от резервоар до с.Враненци и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Враненци; изграждане на съществуващ довеждащ водопровод от резервоар до с.Горна Дъбева; реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Горна Дъбева.

          3. Етап –  Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от резервоар до с.Биркова и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Биркова.

 

Все още няма коментари.

Leave a Reply