РЕШЕНИЕ №340

№340

     От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 05.08.08г. с протокол №11.

                                                     ОТНОСНО:Обявяване за ЧОС на помещения в

                                                                        кв.47 по плана на гр.Сърница.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

 

Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой гласове „не гласували” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници

23

0

0

1

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

І.Обявява за частна общинска собственост помещения от сграда – Младежки дом, построена в УПИ ІІ „За младежки дом и обществени услуги” в кв.47 по плана на гр.Сърница, както следва:

1.Помещение – магазин от 120 кв.м. на първи етаж от сградата, представляващ търговска зала от 110кв.м., склад и тоалетна, общо на 10кв.м.

2.Снек-бар /дискотека/ с обща площ от 209 кв.м. на втори етаж от сградата, представляваща: входно преддверие от 3кв.м., офис от 3кв.м., WC от общо 15кв.м., зала от 145кв.м., преддверие от 3кв.м., кабина на DJ от 3кв.м., кухня от общо 20кв.м., склад от 3кв.м., склад от 10кв.м. и коридор от 4кв.м.

3.Припадащата се част от УПИ ІІ в кв.47 по плана на гр.Сърница.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                   /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply