ТРУДНОПОДВИЖНИТЕ ХОРА ОТ КЛУБ ‘ЗОРНИЦА’ СЕ НУЖДАЯТ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ

     Хората със специални потребности  от Общинската организация на инвалидите „Зорница“ поканиха на традиционната си месечна сбирка (21.12.2012) Председателят на ОбС-Велинград  Дияна Кехайова и депутатът Ангел Даскалов. Сред гостите бяха и Директорът на Дирекция ‘Социално подпомагане’ Анна Авдева  и общинският съветник Радослав Димов.  Всеки месец  хората с увреждания си организират среща, на която рождениците през месеца заедно отпразнуват рождените си дни, за което получиха от гостите и красиви букети с цветя. Освен приятните емоции и благопожеланията за празниците, на сбирката бяха дискутирани теми, свързани с нуждите на членовете на Клуб ‘Зорница’ като същите помолиха за съдействие при осигуряването на превоз за трудноподвижните хора-  идеята е за месечните им сбирки те да бъдат превозвани от домовете им до клуба.  Хората с увреждания благодариха на Дияна Кехайова за оказаните им през годината съдействие и разбиране.  От Анна Авдева пък те получиха разяснение по новите програми за 2013г., относно  осигуряването  на равни възможности за хората с увреждания като основния приоритет, съгласно Плана за действие през  следващата година, ще бъде също както и през тази -  развитието на социалните услуги в общността, на алтернативните форми на услуги, на осигуряването на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот, повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна в обществените нагласи спрямо тях. Хората от Общинската организация на инвалидите „Зорница“ отправиха и специални благодарности към общинския съветник Радослав Димов за многократното му спонсортсво през годината по различни поводи.

Все още няма коментари.

Leave a Reply