Съобщение за ОП “Спортни имоти и пазари за Покрит Плувен Басейн Велинград

1. Акт за публична и общинска собственост тук.

2. Апос 77 тук.

3. Искане за издаване на разрешително тук.

4.  Искане за прекратяване тук.

5. От басейнова дирекция тук.

6.  Прекратяване тук.

7. Проект присъединяване тук.

8. Проект водовземане 2004 тук.

9. Проект водовземане тук.

10. Решение ОВОС тук.

11. Становище Караджов тук.

12. Такса тук.

13. Уведомление за инвестиционно предложение тук.

14. Заявление разрешително тук.

15. Заявление тук.

16. Скица 762 тук.

Коментарите са изключени!