ПРЕССЪОБЩЕНИЕ- дарения с.Света Петка

      Общински съвет- Велинград стартира кампания за набиране на средства в помощ на семействата от с. Света Петка, пострадали при пожар (06.09.2013). Кампанията е по предложение на  Комисията по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания и социална политика, която проведе свое заседание на 23.09.2013 г. На заседанието бе разгледан проект за решение, постъпил от Кмета на с.Света Петка Али Тебер за отпускане на еднократна помощ на пострадалите семейства в размер на 1000 лв. Поради липса на средства, ОбС-Велинград има свое решение, съгласно което се преустановява разглеждането на проекти за отпускане на помощи. Като алтернативен вариант Постоянната комисия предложи на входа на Общината да бъде поставена кутия за дарения, която в деня на редовното заседание на ОбС ще бъде преместена в Голяма зала. По този начин всички присъстващи на сесията, и общински съветници, и граждани ще могат с дарения да заявят своята съпричастност към семействата, пострадали при пожара.

Коментарите са изключени!