Администрацията поиска отлагане на точка от предстоящата сесия

      Кметът на община Велинград Иван Лебанов изпрати писмо до председателя на общински съвет Диана Кехайова и общинските съветници по повод точка 10 от дневния ред на редовното заседание на местния парламент, предвидено за 26.09.2013. В него градоначалникът излага тезата, че всички граждани на община Велинград са пълноправни, независимо от населеното място в което живеят. „Социалните политики на община Велинград по отношение на гражданите са приоритетни за нас“ се казва в писмото. „Тези политики следва да бъдат ясно прилагани за всички жители, както на Грашево, така и на всички останали населени места в Община Велинград“. Редно, морално и справедливо е цените, който ще бъдат определяни от общински съвет за оземляване на лица с право на собственост без търг да бъдат определяни законосъобразно, при еднакви правила за всички живущи на територията на община Велинград. Според администрацията точката трябва да бъде отложена за следващо заседание, за допълнително оформяне, според терминологията съобразена с действащата нормативна уредба.

Коментарите са изключени!