ПОКАНА за участие в обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Велинград

 Уважаеми дами и господа,

 

На 14.10.2013 г. (понеделник) от 16:00 часа в голямата зала на Община Велинград ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на Община Велинград за периода 2014-2020 г.

Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР). Те се изготвят за период на действие от 7 години (който съвпада с програмния период на ЕС). Общинският план за развитие се обсъжда и приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.

По време на общественото обсъждане ще бъде представен изготвеният проект на Общински план за развитие на Община Велинград за периода 2014 – 2020 г.

 

Предварителен проект за Общинския план за развитие 2014-2020 на община Велинград е публикуван на интернет страницата на Община Велинград  http://m.velingrad.bg/ , раздел обяви.

 

Водещ принцип при разработването на общинските планове е партньорството с широк кръг заинтересовани страни – организации, институции, икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

  В тази връзка, Общинска администрация – Велинград отправя покана за участие в общественото обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

 

Вашите мнения, препоръки и предложения може да изпращате и  на e-mail: velingrad2020@abv.bg до 14.10.2013 г.

 Общинския план за развитие 2014-2020 на община Велинград тук.

Коментарите са изключени!