Публична покана за доставка на канцеларски материали

1. Покана тук.

2. Описание на предмета на поръчката тук.

3. Ценова оферта  за участие за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана тук.

4. Декларация тук.

5. Предложение за изпълнение на поръчката тук.

6. Договор тук.

7. Списък (КСС) тук.

Коментарите са изключени!