Изготвяне на работни проекти по следните обособени позиции

Обособена позиция 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и енергоспестяващо осветление.

Обособена позиция 2 : „Ремонт, реконструкция и обновяване на полудневна детска градина към СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Обособена позиция 3 : „Изграждане на дневен център за възрастни хора.”

1. Обявление тук.

2. Решение тук.

3. Образци тук.

4. Документация тук и тук.

5. Разяснение  1 тук.

6. Разяснение 2 тук.

7. Разяснение  3 тук.

8.Разяснение 4 тук.

Коментарите са изключени!