Конкурс за идеен проект за създаване на нова визия на централна градска част и парковите пространства, зелените площи и местата за отдих в град Велинград

1. Решение тук.

2. Обявление тук.

3. Конкурсна програма тук.

4. Образци тук.

5.  Изходни графични данни тук.

 6. Разяснения тук.

7. Обява жури тук.

8. Заповед  1185   тук.

Коментарите са изключени!