Иван Лебанов: „Община Велинград работи за превенция на наводненията“

      След големите трагедии сполетели Варна и Добрич през изминалите дни, кмета на община Велинград Иван Лебанов заяви, че администрацията е взела всички мерки по силите й за превенция наводнения и свлачища. Към този момент средствата за поддръжка на речни корита са недостатъчни, а проблемните зони са доста, имайки предвид образуването на нерегламентирани сметища около речните корита. Областна управа постоянно изпраща писма за почистване на зони, заяви кмета, но пари до този момент не сме получили от тях. С недостатъчните си собствени приходи администрацията се опитва  по всевъзможни начини, чрез кампании, работници и други да почисти речните корита. Тук, обаче, допълни градоначалника са важни и позицията и отговорността на гражданите, който замърсяват коритата. Освен това към община Велинград работят и по европейски проект работници „Спасители при бедствия, аварии и катастрофи“, които също почистват и са в готовност да съдействат при евентуален проблем. Преди години е изготвен проект за 13 км. подпорни стени по поречието на река Чепинска, но тези средства са непосилни за общината до ден днешен. За щастие  работим  по редица проекти за изграждане на подпорни стени по речните корита-допълни градоначалникът. Освен това са изпратени и писма до кметовете на всички населени места в общината, за да следят постоянно нивото на реките и да сигнализират за покачване на нивата им. Следва и фирма с техника  да се заеме с  ново почистване на речните корита на реките Чепинска и Еленка, отново със собствени приходи. През годините в двата мандата на кмета Лебанов са изградени подпорни стени на реките Еленка и Чепинска – 1150 линейни метра подпорни стени, като те обхващат различни райони от община Велинград. Изграден е и метален мост в село Драгиново, квартал Воден, както и стоманово — бетонен мост отново в населеното място на язовир ТМС. Почистена изцяло от растителност е и река Луковица. Към този момент нямаме критично покачване на нивата на водоемите, заяви кметът.  От „НЕК“  ЕАД–„Язовири и каскади“  проведоха на  11.06.2014 годишен технически преглед на яз. Батак с подробно отваряне на основния изпускател.

Коментарите са изключени!