СЦЕНАРИЙ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СИМУЛАЦИЯ ЗА БЕДСТВИЕ (ПОЛЕВО УЧЕНИЕ) ПО ПРОЕКТ „SEERISK”

СЦЕНАРИЙ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СИМУЛАЦИЯ ЗА БЕДСТВИЕ (ПОЛЕВО УЧЕНИЕ) ПО ПРОЕКТ „SEERISK”

26 и 27 юни 2014 г.

 

ПИЛОТНА ОБЩИНА: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ПАРТНЬОР: ГДПБЗН – МВР

I. ЦЕЛИ НА ПОЛЕВОТО УЧЕНИЕ:

1. Проверка на готовността и взаимодействието на първите реагиращи сили и средства – РСПБЗН–Велинград, ДГС „Алабак”, ДЛС „Чепино”

2. Проверка на комуникацията и взаимодействието между институциите – ГДПБЗН, РУП – Велинград, ДГС, ДЛС, Община Велинград, МБАЛ – Велинград, и граждани в лицето на персонал и пребиваващи лица в туристически обекти – хотели, учебно, детско заведение, център за настаняване от семеен тип и Център за обществена подкрепа.

3. Проверка на готовността за евакуация на обществени сгради – проиграване на планове за евакуация на детска градина, учебно заведение, хотели, социално заведение и център за обществена подкрепа.

4. Провеждане на издирвателна операция на застрашени хора  – туристическа група от няколко туриста в зоната на задимяване на възникналия пожар, като двама от тях са се изгубили и е необходимо да бъдат открити, изведени от застрашената зона и да им бъде оказана медицинска помощ.

5. Проверка на начините и средствата за информиране и оповестяване на местното население във връзка с възникналия пожар.

6. Контрол на нивото и състоянието на водоподаването към гр. Велинград от водоеми за питейни нужди в близост до зоната на действия за ликвидиране на възникналия пожар.

7. Проверка на готовността за логистична поддръжка на участниците в гасенето на горския пожар.

8. Отработване и спазване на правила за безопасност и здраве при работа на органите за ПБЗН.

II. РАЗСТАНОВКА И ДЕЙСТВИЯ НА СИЛИТЕ И СРЕДСТВАТА:

Първи ден – 26 юни 2014 г.

- 09.30 часа – старт на полевото учение

- 09.45 часа – екипите пристигат на сайтовете /място и започват работа;

- 15.00 часа – край на полевото учение

САЙТ 1 – Пожар в горски масив от иглолистни насаждения на територията на Държавно горско стопанство „Алабак” – гр.Велинград, Община Велинград;

I. ОПЕРАТИВЕН УЧАСТЪК – гасене на възникналия пожар в м. Войнишка поляна и издирване на туристи;

1. Участници:

- 1 бр. ПА и 1 екип с общо 3 служители от РСПБЗН-Велинград;

- 1бр. ЛОЩА (ЛАДА НИВА)  с 2 служители от РСПБЗН-Велинград;

- 1бр. лек автомобил Опел Вектра  с общо 2 служители от РСПБЗН-Велинград;

- автомобил за гасене на горски пожари – ТOYOTA с мотопомпа и уредба за бързо действие, собственост на ДГС „Алабак” с екип от 3 служители;

- 1 бр. водоноска на ДГС „Алабак” с 1 служител;

- 1бр. ПА /IVECO/ – 1 екип с 3 служители от РСПБЗН-Батак;

- 1 бр. лек автомобил с 2 служители от РУП-Велинград.

2. Време – от 09.45 часа

3. Задачи и действие на силите и средствата

Получен е сигнал по тел.112, който е предаден от ОЦ – Пазарджик към РСПБЗН – Велинград.

Дежурният служител в РСПБЗН – Велинград приема съобщението за пожар в горски масив в района на м. Войнишка поляна, вдига ДС по тревога (изпълнение на норматив № 14 вдигане на дежурната смяна в контролна тревога и попълва съобщението за произшествие. Дежурната смяна заминава за мястото на произшествието.

При пристигане на мястото на произшествието – пожар в горски масив в района на м. Войнишка поляна, гр. Велинград, Първия Ръководител на място (РМ) прави оценка на обстановката по информацията, която е получил от ОЦ на ОУПБЗН-Пазарджик и от първоначалното разузнаване на мястото на пожара. РМ информира ОЦ при ОУПБЗН- Пазарджик за усложняване на обстановката поради променлива посока и сила на вятъра в района с възможна опасност за сгради в близост до гората и необходимост от допълнителни сили и средства.

От диспечерския пункт на РСПБЗН – Велинград информират за възникналия пожар представители на ДГС „АЛАБАК”, за изпращане на специализирана група за гасене на пожари и оказване на съдействие на органите за ПБЗН на място;

Задействан е план за действие при извънредни ситуации на РСПБЗН–Велинград и са извикани свободния от дежурство личен състав на РСПБЗН–Велинград.

Организирани и изпратени са допълнителни сили от РСПБЗН-Пещера и Батак.

Уведомени са дежурен в РУП – Велинград, дежурен в Община Велинград  и ДЛС „Чепино”

II. ОПЕРАТИВЕН УЧАСТЪК – Охрана и защита от пожар на сгради на ЦНСТ – 1 и 2, ЦОП и Хотел Роял СПА Велинград. Гасене на пожар и направа на просека.

1. Участници:

- 1 бр. ПА и 1 екип с общо 3 служители от РСПБЗН-Велинград;

- 1 бр. високо проходима техника и моторни триони на ДГС „Алабак” -4 служители;

2. Време – от 10.50 часа

3. Задачи и действие на силите и средствата

След получена в ЩАБА информация за възникнало второ огнище на пожара, застрашаващо дървени постройки в близост до сграда на ЦНСТ – 1 и 2 Велинград, са изпратени екипи на ПБЗН с ПА  за охрана и защита на сградите на територията на ЦНСТ – 1 и 2 и района на Хотел Роял СПА Велинград и ограничаване на разпространението на пожара към урбанизираната територия. Поетапно се включват силите и средствата на ДГС „Алабак за гасене на пожара и направа на просека.

III. ОПЕРАТИВЕН УЧАСТЪК –  гасене на горски пожар и охрана на СПА Хотел МАКСИ Велинград и на основен резервоар за питейни нужди на гр.Велинград. КПП и Медицински пункт.

1. Участници:

- 1 бр. ПА и 1 екип с общо 2 служители от РСПБЗН-Велинград;

2. Време – от 10.50 часа

3. Задачи и действие на силите и средствата

Гасене на горски пожар и охрана на СПА Хотел МАКСИ Велинград и на основен резервоар за питейни нужди на гр.Велинград. КПП и Медицински пункт

IV. ОПЕРАТИВЕН УЧАСТЪК – охрана на жилищни сгради в северна посока от възникналия пожар и логистично осигуряване на участниците в пожара с храна, вода и ГСМ. Участва в издирването на туристите.

1. Участници:

- 1 бр. ПА и 1 екип с общо 3 служители от РСПБЗН-Пещера;

- 1 бр. високо проходима техника на ДГС „Алабак” -4 служители;

- 1 бр. високо проходима техника на ДЛС „Чепино” с 4 служители.

- 1 бр. лек автомобил с 2 служители от РУП-Велинград.

2. Време – от 10.50 часа

3. Задачи и действие на силите и средствата

Охрана на жилищни сгради в северна посока от възникналия пожар и логистично осигуряване на участниците в пожара с храна, вода и ГСМ. Участва в издирването на туристите

САЙТ 2ЩАБ за управление на сили и средства – спортна площадка на територията на Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” – бул. „Съединение” №49, гр.Велинград.

1. Участници:

- служители от ГДПБЗН -       служители;

- служители от ОУПБЗН-Пазарджик – 3 служители;

- служител от РСПБЗН-Велинград – 1 служител;

- представител на БЧК за Община Велинград - 1 служител;

- представители на МБАЛ – Велинград – 3 служител/;

- представители на СМИ – инспектор Мирослав Стоянов – говорител на ОДМВР – Пазарджик (Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността)/;

2. Време – от 10.30 часа

3. Задачи и действие на силите и средствата:

Сформиран е Щаб за управление на силите и средствата на територията на спортна площадка в ПГИТ „Алеко Константинов” – гр.Велинград. В гасенето на горския пожар се включват допълнително служители от ОУПБЗН – Пазарджик, РСПБЗН- Велинград, РУП – Велинград /ОДМВР – Пазарджик/, Община Велинград, РДГ – Пазарджик, ДГС „Алабак”, ДЛС „Чепино”, МБАЛ – Велинград, БЧК – Велинград, като същите се разпределят по оперативните участъци.

Организиран е медицински пункт.

Организира се логистично осигуряване за участниците в гасенето на пожара.

Подадена е информация към СМИ.

Щаба взема решение за информиране на населението за опасността и за провеждане на евакуация в някои обекти.

 

САЙТ 3 – ЩАБ за защита на населението при бедствия на Община Велинград – Административна сграда на Община Велинград, бул. „Хан Аспарух” №31, гр.Велинград.

 

1. Участници:

- Представители на ръководството на ЩАБ за защита на населението при бедствия на Община Велинград – кмет, заместник кметове и общински служители (7служители)

2. Време – от 10.00 часа

3. Задачи и действие на силите и средствата

Задействане на Общинския план за защита при бедствие на Община Велинград в общата си част и за действие на Община Велинград при пожари.

САЙТ 4 – Проиграване плановете за евакуация на пребиваващо в обществени сгради население

 

  1. Място: Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов”, гр.Велинград, бул. „Съединение” № 49 – учебно заведение с около 200 ученици и 50 души персонал в една сграда;

1. Участници:

- 1 служител от РСПБЗН-Велинград;

- персонал и пребиваващи в учебното заведение;

2. Време – 10.00 – 10.30 часа

3. Задачи и действие на силите и средствата

Провеждане на учебна евакуация с помощта на служители от РСПБЗН – Велинград в Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов”, гр.Велинград, бул. „Съединение” № 49.

  1. Място: ОДЗ „Слънчице”, гр.Велинград, ул. „Митко Палаузов” №1 – детска градина с около 100 деца е 30 души персонал в две сграда;

1. Участници:

- 1 служител от РСПБЗН-Велинград;

- персонал и пребиваващи в заведението;

2. Време – 11.10 – 11.40 часа

3. Задачи и действие на силите и средствата

Провеждане на учебна евакуация с помощта на служители от РСПБЗН – Велинград в ОДЗ „Слънчице”, гр.Велинград, ул. „Митко Палаузов” №1.

III.Място: Център за настаняване от семеен тип – 1 и 2 – Велинград, към Фондация „Социални Практики в Общността”, гр.Велинград, ул. „Цар Самуил” № 2а – заведение за социални услуги с около 20 деца и 17 души персонал в една сграда;

1. Участници:

- 1 служител от РСПБЗН-Велинград;

    – персонал и пребиваващи в заведението;

2. Време – 11.10 – 11.40 часа

3. Задачи и действие на силите и средствата

Провеждане на учебна евакуация с помощта на служители от РСПБЗН – Велинград в Център за настаняване от семеен тип – 1 и 2 – Велинград, към Фондация „Социални Практики в Общността”, гр.Велинград, ул. „Цар Самуил” № 2а.

  1. Място: Център за обществена подкрепа Велинград, към Фондация „Социални Практики в Общността”, гр.Велинград, ул. „Цар Самуил” № 2а – /център за социални услуги с около 7 души персонал в една сграда една и съща с тази на ЦНСТ – 1 и 2/;

- 1 служител от РСПБЗН-Велинград;

- персонал и пребиваващи в заведението;

2. Време – 11.10 – 11.40 часа

3. Задачи и действие на силите и средствата

Провеждане на учебна евакуация с помощта на служители от РСПБЗН – Велинград в Център за обществена подкрепа Велинград, към Фондация „Социални Практики в Общността”, гр.Велинград, ул. „Цар Самуил” № 2а

  1. Място: СПА Хотел МАКСИ Велинград, гр.Велинград, ул. „Николай Хрелков” №30 -/хотел с около 30 гости и 25 души персонал в един комплекс/;

- 1 служител от РСПБЗН-Велинград;

- персонал и пребиваващи в заведението;

2. Време – 11.10 – 11.40 часа

3. Задачи и действие на силите и средствата

Провеждане на учебна евакуация с помощта на служители от РСПБЗН – Велинград в СПА Хотел МАКСИ Велинград, гр.Велинград, ул. „Николай Хрелков” №30

  1. Място: Хотел Роял СПА Велинград, гр.Велинград, ул. „Цар Самуил” № 3 – хотел с около 40 гости и 30 души персонал в един комплекс;

- 1 служител от РСПБЗН-Велинград;

- персонал и пребиваващи в заведението;

2. Време – 11.10 – 11.40 часа

3. Задачи и действие на силите и средствата

Провеждане на учебна евакуация с помощта на служители от РСПБЗН – Велинград в Хотел Роял СПА Велинград, гр.Велинград, ул. „Цар Самуил” № 3

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА:

ДЕН ПЪРВИ : 26.06.2014Г.

Обстановка

Време

Очаквани действия

1 Подаване на сигнал по тел.112 от туристи за възникнал горски пожар в горски масив на територията на ДГС„Алабак” в района около м.Войнишка поляна гр.Велинград В 09:30ч. /45??/ Получен е сигнал по тел.112, който е предаден от ОЦ – Пазарджик към РСПБЗН – Велинград. Дежурният служител в РСПБЗН – Велинград приема съобщението за пожар в горски масив в района на м. Войнишка поляна, вдига ДС по тревога (изпълнение на норматив № 14 вдигане на дежурната смяна в контролна тревога) и попълва съобщението за произшествие. Дежурната смяна заминава за мястото на произшествието в състав: …. При пристигане на мястото на произшествието – пожар в горски масив в района на м. Войнишка поляна, гр. Велинград, Първия Ръководител на място (РМ) прави оценка на обстановката по информацията, която е получил от ОЦ на ОУПБЗН-Пазарджик и от първоначалното разузнаване на мястото на пожара. Предава необходимата информация по оценка на обстановката в ОЦ на ОУПБЗН-Пазарджик, чрез диспечерския пункт на РСПБЗН-Велинград От диспечерския пункт на РСПБЗН – Велинград информират за възникналия пожар представители на ДГС „АЛАБАК”, за изпращане на специализирана група за гасене на пожари и оказване на съдействие на органите за ПБЗН на място;
2 По видими признаци и първоначално придобита информация от горските служители за терена,  ръководителя на място информира ОЦ – Пазарджик за необходимост от допълнителни сили и средства и възможна опасност за сгради в близост до гората поради  променливата посока и сила на вятъра в района. От 09:31ч. до 09:45ч. /15’/ Екип на РСПБЗН – Велинград се насочва към горски пункт – над СПА Хотел МАКСИ Велинград. Пристига екип от служители на ДГС „Алабак”. Уведомени са ОЦ – Пазарджик за първоначална информация за пожара. Задействан е план за извънредни ситуации на РСПБЗН – Велинград и са извикани свободния от дежурство личен състав на РСПБЗН – Велинград Организирани са допълнителни сили от ОУПБЗН – Пазарджик, които са изпратени. Уведомени са дежурен в РУП – Велинград и дежурен в Община Велинград Уведомени са ДЛС „Чепино”
3 Вятъра сменя посоката си и пожара започва да се разпространява в посока североизток към урбанизираната територия на гр. Велинград, местоположението е локализирано и е установена посоката на разпространение на пожара, получен е нов сигнал по 112 за група от туристи, загубили се в близост до зоната на възникналия пожар, затруднени от намалената видимост и силния вятър. /от 09:45ч. до 10:00ч./ 15’ Първите сили са въведени за гасене и локализиране на пожара. ОЦ – Пазарджик предава новата информация на екипите на РСПБЗН – Велинград. Изпратени са допълнителни сили и средства. Организира се издирвателна акция, в която се включват служители от РСПБЗН – Велинград, ДГС „Алабак”, ДЛС „Чепино”.Служители от РУПолиция – Велинград са извикани за оказване на съдействие и ограничаване на достъпа на хора и МПС по пътищата водещи към зоната на пожара. Привлечени са и представители на МБАЛ – Велинград
4 Организира се пропусквателен пункт за ограничаване на достъпа до зоната на пожара и за контрол на влизащите сили и средства. Взето е решение за провеждане на евакуация в ПГИТ „Алеко Константинов” с оглед на информацията за посоката на вятъра /от 10:00ч. до 10:30ч./ 30’ Локализирането на пожара продължава.   Служители на РСПБЗН – Велинград и горски служители организират съвместни екипи за издирване на туристите.   Провежда се учебна евакуация с помощта на служители от РСПБЗН – Велинград в: Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов”, гр.Велинград, бул. „Съединение” № 49;  
5 Сформиран е Щаб за управление на силите и средствата на територията на спортна площадка в ПГИТ „Алеко Константинов” – гр.Велинград /от 10:30ч. до 10:50ч./ 20’ Локализирането на пожара продължава. Организиране на ЩАБ за управление на силите и средствата със следните Центрове: 1.Център за гасене на горския пожар и за защита и охрана на сгради и съоръжения. 1ОУ = гасене на възникналия пожар в м. Войнишка поляна и издирване на туристи; 2ОУ = охрана и защита от пожар на сгради на ЦНСТ – 1 и 2, ЦОП и Хотел Роял СПА Велинград. Гасене на пожар и направа на просека. 3ОУ= гасене на горски пожар и охрана на СПА Хотел МАКСИ Велинград и на основен резервоар за питейни нужди на гр.Велинград. КПП и Медицински пункт. 4ОУ= охрана на жилищни сгради в северна посока от възникналия пожар и логистично осигуряване на участниците в пожара с храна, вода и ГСМ. Участва в издирването на туристите. 2.Център за евакуация на застрашени обекти – 2 и 3 ОУ; 3.Център за издирване на изгубени лица – туристи съвместно с медицински пункт – ЩАБ + 1 и 4 ОУ; 4.Център за действие на Общинския Щаб за защита при бедствия – в административната сграда на Община Велинград, Изпълнение на следните действия: Задействане на Общинския план за защита при бедствие на Община Велинград в общата си част и за действие на Община Велинград при пожари. В управлението на силите и средствата се включват допълнително служители от ОУПБЗН – Пазарджик, РСПБЗН- Велинград, РУП – Велинград /ОДМВР – Пазарджик/, Община Велинград, ДГС „Алабак”, ДЛС „Чепино”, МБАЛ – Велинград, БЧК – Велинград Организиран е медицински пункт. Организира се логистично осигуряване за участниците в гасенето на пожара. Подадена е информация към СМИ.
6 Получена е информация за възникнало второ огнище на пожара  застрашеващо дървени постройки в близост до сграда на ЦНСТ – 1 и 2 Велинград /от 10:50ч. до 11:10ч./ 20’ Локализирането на пожара продължава. Щаба взема решение за информиране за опасността и за провеждане на евакуация в някои обекти. Изпратени са екипи на ПБЗН с ПА  за охрана и защита на сградите на територията на ЦНСТ – 1 и 2 Велинград и в района на СПА Хотел МАКСИ Велинград  за ограничаване на разпространението на пожара към урбанизираната територия. Чрез екипи на РУП – Велинград и ПБЗН се информира по  подходящ начин или чрез мегафони за опасността населението в близко разположените жилищни сгради.
7 Проиграване на планове за евакуация /от 11:10ч. до 11:40ч./ 30’ Локализирането на пожара продължава. Провежда се учебна евакуация с помощта на служители от РСПБЗН – Велинград на следните обекти: ОДЗ „Слънчице”, гр.Велинград, ул. „Митко Палаузов” №1; Център за настаняване от семеен тип – 1 и 2 – Велинград, към Фондация „Социални Практики в Общността”, гр.Велинград, ул. „Цар Самуил” № 2а; Център за обществена подкрепа Велинград, към Фондация „Социални Практики в Общността”, гр.Велинград, ул. „Цар Самуил” № 2а; Част от СПА Хотел МАКСИ Велинград, гр.Велинград, ул. „Николай Хрелков” №30; Част от Хотел Роял СПА Велинград, гр.Велинград, ул. „Цар Самуил” № 3;
8 Взето е решение за направа на просека за ограничаване на разпространението на пожара. /от 11:40ч. до 12:40ч./ 60’ Изпратени са служители на ДГС, ДЛС и ОУПБЗН-Пазарджик с моторни триони за направа на просека.
9 Загубилите се туристи са открити от спасителните екипи и се транспортират извън зоната на пожара, като в Щаба се получава информация за необходимост от оказване на лекарска помощ на двама от туристите /от 12:40ч. до 13:00ч./ 20’ Локализирането на пожара продължава. Изпратен е екип  с линейка за оказване на лекарска помощ на туристите. Прегрупират се силите за гасене на пожара. Подготвят се сили в резерв за подмяна на част от състава.
10 Пожарът е локализиран и се пристъпва към неговото доизгасяване. Проверява се състоянието на питейните водоизточници и нивото на водата в тях разположени в близост до пожара и за наличие на опасност за населението за недостиг на вода или за застрашена инфраструктура свързана с водоснабдяването на града. /от 13:00ч. до 14:00ч./ 60’ Част от личния състав на участниците в гасенето на пожара е подменен. Изпратени са представители на ПБЗН и Община Велинград и подаване на информация към Щаба.
11 Пожарът е локализиран и ликвидиран останали са локални огнища за доизгасяване. /от 14:00ч. до 14:15ч./ 15’ Няма заплаха за водоснабдяването на града с питейна вода. Изтеглят се част от силите и средствата на участниците в гасенето на пожара. Организирани са постове за охрана и за доизгасяване на отделните локални огнища и за цялата площ на пожара.
12 Финал на учението /от 14:15ч. до 15:00ч./ 45’ Изтегляне на участниците в полевото учение.  

(ГДПБЗН –МВР :  ….. служители;

Ръководство на ЩАБ при ОУПБЗН – Пазарджик:

1 бр. ЛОЩА+ Началник ОУПБЗН – Пазарджик + Началник сектор ПГ и СД + Началник група ОЦ + 1 водач;

 РСПБЗН – Велинград:

3 бр. ПА = 3 екипа с общо 8 служители;

1бр. ЛОЩА /ЛАДА НИВА /= с 2 служители;

1бр.  лек автомобил Опел Вектра = с общо 2 служители;

6 служители за извършване на евакуация от застрашени сгради

РСПБЗН – Батак:

1бр. ПА /IVECO/ = 1 екип с 3 служители;

РСПБЗН – Пещера:

1бр. ПА /IVECO/ = 1 екип с 3 служители;

          -Представители на ръководството на ЩАБ за защита на населението при бедствия Община Велинград – кмет, заместник кметове и общински служители (7служители);

         -Служители от РУ „Полиция” – Велинград при ОДМВР – Пазарджик (4 служители +2броя  служебни автомобили);

         -Служители от ДГС „АЛАБАК”, ДЛС „Чепино” / 16 служители с лични предпазни средства и оборудване за горски пожари + техника (една водоноска, един автомобил за гасене на горски пожари – ТOYOTA   с мотопомпа и уредба за бързо действие, три автомобили с висока проходимост, моторни триони)/;

         -Представител на БЧК за Община Велинград /1 представител/;

         -Представители на МБАЛ – Велинград – /3 служители/;

         -Представители на СМИ / инсп. Мирослав Стоянов – говорител на ОДМВР – Пазарджик при Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността”/;

         -Граждани от населението /от близко разположени жилищни сгради/;

         ВТОРИ ДЕН – 27.06.2014г.  – РАЗБОР И АНАЛИЗ НА ДЕЙСТВИЯ

Коментарите са изключени!