Идеен проект-Визуализация за обект: „Реконструкция и обновяване на съществуващи сгради и/или събаряне и изграждане на нови в същите петна, както и околното пространство-включващо двете езера на Клептуза (без парка) и прилежащата им територия, вкл.двата моста осигуряващи достъп до тях”в изпълнение Решение №116/25.04.2013г на ОбС-Велинград

     Наградените проекти в конкурса  Идеен проект-Визуализация за обект: „Реконструкция и обновяване на съществуващи сгради и/или събаряне и изграждане на нови в същите петна, както и околното пространство-включващо двете езера на Клептуза (без парка) и прилежащата им територия, вкл.двата моста осигуряващи достъп до тях”в изпълнение Решение №116/25.04.2013г на ОбС-Велинград са:

1-во място НЕ СЕ ПРИСЪЖДА

2-ро място за проекта на арх.Милен Желязков Арнаудов и ланд.арх.Милен Червенков

Две 3-ти места:

3-то място за проекта на арх.Полина Сухорукова, арх. Петя Спасова , арх.Цветан Цеков и инж.Мая Фурнаджиева.

и

3-то място за проекта на„АРХ и АРТ-Тулешков,Стойчева”СД-София.

1. Приложение 1 тук и може да свалите.

 2.  Приложение 4 тук  и може да свалите.

Коментарите са изключени!