Изграждане и ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Велинград с две обособени позиции

Изграждане и ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Велинград с две обособени позиции:

1. “Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа в община Велинград”;

2. “Изграждане водосток, подпорна стена и укрепителна стена на път между с.Света Петка и с. Всемирци, общ. Велинград;

1. Решение тук.

2. Обявление тук.

3. Документация  тук.

4. Стойностна сметка ОБЕКТ: “Общински път отклонение -  път ІІІ-843  -  Орлино” тук.

5. Стойностна сметка  ОБЕКТ: “Общински път –  с.АврамоВо –с. Кръстава” тук.

6. Стойностна сметка ОБЕКТ: “Общински път - с.Чолакова – Махала Салихова тук.

7. Стойностна сметка ОБЕКТ: “Общински път - гр.Велинград – с.Драгиново” тук.

8. Стойностна сметка ОБЕКТ: “Общински път - с.Грашево – Мечо корито” тук.

9. Стойностна сметка ОБЕКТ: “Общински път – Грънчерица – с.Кръстава ” тук.

10. Стойностна сметка ОБЕКТ: “Общински път - Селище – Побит камък – Медени поляни” тук.

11. Стойностна сметка ОБЕКТ: “Общински път - с.Рохлева” тук.

12. Стойностна сметка ОБЕКТ: “Общински път - с.Света петка – Долна дъбева – Аалендарова” тук.

13. Стойностна сметка ОБЕКТ: “Общински път - гр.Сърницатук.

14. Количествена сметка за позиция №2 с ОБЕКТ ”Изграждане водосток, подпорна стена и укрепителна стена на път между с. Света Петка  и с. Всемирци, общ. Велинград” тук.

15. Отговори тук.

16. Протокол тук.

Коментарите са изключени!