Съобщение за откриване на процедура за издаване Разрешително за водовземане от минерална вода на ЕТ ДАНИ-Илия Пашов

Съобщение за откриване на процедура за издаване Разрешително за водовземане от минерална вода  на ЕТ ДАНИ-Илия Пашов тук.
Коментарите са изключени!