Класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществената поръчка – открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки с предмет: „Направа бордюри, тротоари и цялостно преасфалтиране на улици, в гр. Велинград, Община Велинград”

     Класиране на участниците  и обявяване на изпълнител на обществената поръчка – открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки с предмет: „Направа бордюри, тротоари и цялостно преасфалтиране на улици, в гр. Велинград, Община Велинград” тук.

Коментарите са изключени!