Съобщение за откриване на процедура за издаване Разрешително за водовземане от минерална вода

Съобщение за откриване на процедура за издаване Разрешително за водовземане от минерална вода тук.

Коментарите са изключени!