Строителство на нов мост на р. Чепинска между ос. т. 22 до ос. т. 94 в с. Драгиново, общ. Велинград

        Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект “Строителство на нов мост на р. Чепинска между ос. т. 22 до ос. т. 94 в с. Драгиново, общ. Велинград”

 

Документация тук.

Документация 1тук.

Количествена сметка  тук.

Проект тук.

Коментарите са изключени!