Удължаване на срока на покана от 30.05.2014 година

Удължаване на срока на покана от 30.05.2014 година.

 С Решение на Комисията за разглеждане на документи се удължава срока за подаване на документи за позициите Медиатор и Педагод за услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” до 15.07.2014 година без промяна в публикуваните в поканата условия.

Коментарите са изключени!