Покана за услуга „ Интеграция на децата в детските градини и предучилищните групи” по Проект „Център за социално включване „Развитие” – Велинград

 1.  Основни изисквания  позиция социален работник  тук.
 2.  Основни изисквания  позиция социален работник тук.
 3.  Основни изисквания  за позиция медицинска сестра тук.
 4.  Основни изисквания  за позиция медиатор тук.
 5.  Основни изисквания  за позиция лекар-педиатър тук.
 6.  Основни изисквания  за позиция  психолог тук.
 7.  Основни изисквания  за позиция  акушерка тук
 8.  Основни изисквания  за позиция  юрист тук
 9.  Задание за работа и обхват на услугите за социален работник   тук.
 10.  Задание за работа и обхват на услугите за  гинеколог  тук.
 11. Задание за работа и обхват на услугите за медицинска сестра тук.
 12. Задание за работа и обхват на услугите за медиатор тук.
 13. Задание за работа и обхват на услугите за лекар-педиатър тук.
 14. Задание за работа и обхват на услугите за  психолог тук.
 15. Задание за работа и обхват на услугите за акушерка тук.
 16. Задание за работа и обхват на услугите за юрист тук.
Коментарите са изключени!