Център “РАЗВИТИЕ”

       Удължаване на срока на покана от 01.08.2014 година.  С Решение на Комисията за разглеждане на документи се удължава срока за подаване на документи за позициите Педиатър и Рехабилитатор за услугата „Ранна интервенция на уврежданията”  до събиране на документи от кандидати, без промяна в публикуваните в поканата условия.

Коментарите са изключени!