Избор на изпълнител за изготвяне на работни проекти за нуждите на община Велинград по 3 обособени позиции:

“Избор на изпълнител за изготвяне на работни проекти за нуждите на община Велинград по 3 обособени позиции:

 Обособена позиция №1: ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ НА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА НА С. ГОРНА ДЪБЕВА, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД

Обособена позиция №2: ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ НА общинска пътна мрежа в направления: 1. М. Кемера – с. Абланица – с. Цветино – с. Горна Дъбева; 2. С. Пашови – с. Кандьови; 3. С. Света Петка – с. Далова; 4. С. Кръстава – Грънчарица”

Обособена позиция №3: ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ ЗА:    1. Изграждане на подпорна стена в гр.Велинград на ул.”Острец”   2. „Изграждане подпорна стена на ул.”Стою Калпазанов”, с.Грашево, община Велинград”

Обявление тук.

Решение тук.

Образци тук.

Документация тук ,тук и тук.

Коментарите са изключени!