Изготвяне на работни проекти по следните обособени позиции

     Изготвяне на работни проекти по следните обособени позиции:

       Обособена позиция 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и енергоспестяващо осветление тук.

       Обособена позиция 2 : „Ремонт, реконструкция и обновяване на полудневна детска градина към СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ тук.

       Обособена позиция 3 : „Изграждане на дневен център за възрастни хора.” тук.

Коментарите са изключени!