11 200 ПОДПИСА ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД КАТО ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ РАЙОН БЕЗ РУДОДОБИВ

         Председателят на ИК на ГИ  ‘За запазване на Община Велинград като екологично чист район без рудодобив” Васил Тодев връчи подписката на Председателя на ОбС-Велинград Дияна Кехайова и Кмета Иван Лебанов. Подписите бяха събрани в периода 23.12.2014г.- 22.02.2015г. на основание чл.46 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Гражданската инициатива бе учредена на 22 декември миналата година  като в дневния ред на учредителното събрание залегна предложението за провеждане на гражданска подписка, която да бъде внесена в ОбС-Велинград. С тази подписка се иска законодателната власт и Кмета на Общината да предприемат всички законови мерки, във връзка с привеждане в изпълнение на взетите от населението решения за  запазване на Община Велинград като екологично чист район без рудодобив. От ГИ считат, че развитието на добива и преработката на подземни богатства може да окаже значително негативно въздействие в/у природната среда, здравето на хората, културното и историческо наследство, което имаме. В мотивите към подписката се посочва, че Община Велинград разполага с природни и културно-исторически ресурси , включително минерални води, естествени горски ландшафти и пасища, богато биоразнообразие, археологически и архитектурни обекти, представляващи стабилна основа за развитие на балнео, спа и алтернативен туризъм, производство на екологично чисти храни, производство на мебели, образование и дейности на открито. ‘Добивът и преработката на полезни изкопаеми не фигурират в нито един от стратегическите документи за развитие на Община Велинград и по този начин тази дейност противоречи на хоризонтите за развитие на общината и е в противоречие с приетия ОУП’- се казва още в мотивите.

      Приложеният електронен носител с подписката веднага бе изпратен за служебна проверка на валидността до ТЗ ‘ГРАО’-Пазраджик, каквито са законовите изисквания.

 

Коментарите са изключени!